top of page

מכון אודיולוגי אריה מעניק הנחות והחזרים לרכישת מכשירי שמיעה לכל חברי קופות החולים: כללית, לאומית, מאוחדת, מכבי. 

 

כמו כן, למכון אודיולוגי אריה הסכמים עם מספר גופים נוספים כגון אגף השיקום במשרד הביטחון. 

 

 

חברי קופת חולים כללית שירותי בריאות הקישו כאן

 

 

חברי קופת חולים לאומית שירותי בריאות הקישו כאן

 

 

חברי קופת חולים מאוחדת הקישו כאן

 

 

 

חברי קופת חולים מכבי שירותי בריאות הקישו כאן

 

 

זכאיי משרד הביטחון הקישו כאן 

 

 

מכשירי שמיעה לאומית
bottom of page