top of page

מכשירי שמיעה - קופת חולים מאוחדת - הסכם והנחות

מכון אודיולוגי אריה הינו ספק מאושר של קופת חולים מאוחדת למכשירי שמיעה. תוכלו לקבל את החזרי סל הבריאות והביטוח המשלים (מאוחדת עדיף/שיא) ישירות מאיתנו.  

 

איך מקבלים את השירות?

 

1. פונים לרופא מאוחדת (אף אוזן גרון, ילדים, משפחה, נוירולוג) לקבלת הפניה לבדיקת שמיעה. 

2. מבצעים את בדיקת השמיעה אצל מכון מורשה לבדיקות שמיעה של מאוחדת.

3. מבצעים יעוץ להתאמת מכשיר שמיעה ע"פ רצונות וצרכיי המטופל/ת. 

4. מקבלים מסניף מאוחדת התחייבות למכשיר שמיעה ע"פ הספק והמכשיר שנבחר. 

5. קובעים תור להתאמת מכשיר שמיעה במכון אודיולוגי אריה. 

6. בהתאם לחוזר מנהל רפואה של משרד הבריאות, סעיף 4.5 - ההמלצה המקצועית לעניין רמתם הטכנולוגית של המכשירים תעשה אך ורק על פי שיקולים מקצועיים קליניים של קלינאית התקשורת ובהתאם לצרכיו של המבוטח, רצונו והעדפותיו. ההמלצה (ע"י קלינאית התקשורת שביצעה את בדיקת השמיעה) אינה מחייבת את המבוטח והוא רשאי לרכוש מכשירים ברמה טכנולוגית גבוהה או נמוכה יותר או תצורה אחרת המתאימה לצרכי שמיעתו ללא צורך באישור נוסף מקופת החולים.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכשיר שמיעה זעיר מאחורי האוזן
מכשיר שמיעה תוך אוזני בהתאמה אישית
bottom of page