top of page
Anchor 5

שלט למכשירי שמיעה - RC-DEX

באמצעות שלט זעיר ודיסקרטי זה, ניתן לשלוט באופן ישיר בעוצמת ההגברה של מכשירי השמיעה, וכן לעבור בין תכניות השמע השונות של מכשיר השמיעה.

 

איכות ההנדסה וההרכבה של וידקס מתבטאת גם באביזר זה, לשלט נורית לד לחיווי, כפתור הגברה, כפתור הנמכה, כפתור כיבוי והפעלה, וכן כפתור אמצעי למעבר בין תכניות השמע השונות.

במעבר בין תכנית לתכנית - ישמע שם התכנית בשפה שתוגדר ע"י קלינאי/ת התקשורת: עברית/ערבית/רוסית/אנגלית במכשירי השמיעה.

 

שלט זה מתאים לכל מכשירי השמיעה של וידקס ממשפחות BEYOND/UNIQUE/DREAM- בתצורות מאחורי האוזן (BTE/RIC), וכן בתצורות בתוך האוזן (CIC/ITC).  

bottom of page