top of page

מכשירי שמיעה - קופת חולים כללית

 

מכון אודיולוגי אריה  מספק מכשירי שמיעה למבוטחי קופת חולים כללית. 

 

תוכלו לקבל את הנחות הכללית (סל הבריאות+החזר מושלם) לאחר קבלת "אישור מסר" מהכללית.

קיימים מספר דגמים ברמות טכנולוגיה ומחיר שונות - קיימת אפשרות להשתתפות עצמית אפסית גם למכשירי שמיעה מתקדמים.

 

תהליך קבלת מכשיר שמיעה עבור מבוטחי כללית במכון אודיולוגי אריה:

 

שלב א' - בדיקת רופא א.א.ג - בהתאם לתוצאות בדיקת האא"ג, מופנה המבוטח/ת לבדיקת שמיעה במכון הכללית. 

 

שלב ב' - תבוצע בדיקת שמיעה באחד ממכוני הכללית. 

 

שלב ג' - אישור "מסר" - בהתאם לזכאות המטופל/ת, יישלח אישור מסר עם חותמת אדומה לבית המטופל/ת. 

יש לתאם התאמת מכשירי שמיעה מול אחד מסניפנו, ולהגיע לפגישה עם כל המסמכים הנחוצים לשם קבלת החזר:

 

  • בדיקת רופא אא"ג

  • בדיקת שמיעה ממכון הכללית

  • אישור מסר מקורי עם חותמת אדומה 

 

בהתאם לחוזר מנהל רפואה של משרד הבריאות, סעיף 4.5 - ההמלצה המקצועית לעניין רמתם הטכנולוגית של המכשירים תעשה אך ורק על פי שיקולים מקצועיים קליניים של קלינאית התקשורת ובהתאם לצרכיו של המבוטח, רצונו והעדפותיו. ההמלצה (ע"י קלינאית התקשורת שביצעה את בדיקת השמיעה) אינה מחייבת את המבוטח והוא רשאי לרכוש מכשירים ברמה טכנולוגית גבוהה או נמוכה יותר או תצורה אחרת המתאימה לצרכי שמיעתו ללא צורך באישור נוסף מקופת החולים.  

 

מכשירי השמיעה ימסרו למטופל/ת לתקופת ניסיון של כ-30 ימים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכשיר שמיעה זעיר מאחורי האוזן
מכשיר שמיעה תוך אוזני בהדפסת תלת מימדלת מימד
מכשירי שמיעה נטענים
bottom of page