top of page
Anchor 3

ערכת ייבוש למכשירי שמיעה - Widex Perfect Dry Lux 
 

על מנת לשמור על מכשירי השמיעה לאורך שנים ארוכות, מומלץ להשתמש בערכת ייבוש על בסיס אור UV. 

הערכה מבצעת תהליך הגייני חשוב לטובת המשתמש/ת והמכשירים:

  • אור UV-C מטהר 99.9% מהחיידקים והפטריות - כך מופחת הסיכוי לדלקות באוזן.

  • שימוש יומיומי תורם לאורך חיי מכשיר השמיעה ללא תקלות, וכן לתפקודו האקוסטי המיטבי של מכשיר השמיעה.

 

כאשר מכשירי השמיעה אינם בשימוש (למשל במהלך הלילה), יש לפתוח את דלת הסוללה של מכשירי השמיעה לרווחה, ולהכניסם לערכת הייבוש. 

 

ערכת הייבוש מופעלת על-ידי לחיצה קלה בכפתור ההפעלה, ולאחר מכן יש לסגור את דלת ערכת הייבוש. הערכה נכבית אוטומטית כעבור כחצי שעה. 

תהליך ההגיינה והייבוש מבוצעים ע"י נורות ה-UV בצורה מקיפה ומיטבית - וזאת בשונה ממוצרים מתחרים, אשר מבצעים ייבוש ע"י חימום בלבד, ואינם תורמים במאום לחיטוי מכשירי השמיעה. 

נורת ה-UV נכבית אוטומטית באם דלת ערכת הייבוש פתוחה. 

ערכת ייבוש למכשיר שמיעה פתוחה
ערכת ייבוש למכשיר שמיעה
bottom of page