top of page

מכשירי שמיעה - קופת חולים מכבי - החזרים, הנחות, מחירים

 

מכון אודיולוגי אריה מספק מכשירי שמיעה לחברי קופת חולים מכבי באופן פרטי, תוך מענק הנחה בגובה סל הבריאות והביטוחים המשלימים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page