top of page

מכשירי שמיעה - קופת חולים לאומית - מחירים, החזרים, והשתתפויות

למכון אודיולוגי אריה הסכם לאספקת מכשירי שמיעה לחברי קופת חולים לאומית, כך שתוכלו לקבל את הנחות סל הבריאות והביטוח המשלים (לאומית זהב וכסף) ישירות מאיתנו.  

מכשירי השמיעה מופצים בכל רחבי הארץ, באמצעות מכוני מכון אודיולוגי אריה בתל-אביב, רמת גן, דימונה, ראשון לציון,  וכן באמצעות מפיצים מורשים - מהגליל ועד אילת. 

 

במסגרת ההסכם עם קופ"ח לאומית, באפשרות חברי הקופה להנות מההחזרים בהתאם לגילם, ובהתאם לחברותם בביטוחים המשלימים של לאומית זהב / לאומית כסף.  

קיימים מספר דגמי מכשירי שמיעה, תצורות חיצוניות, ורמות טכנולוגיה שונות - בהתאם לצרכיך האישיים, ובדיקת השמיעה האישית. 

בקישור המצורף, ניתן לראות את גובה ההשתתפות עבור כל אחת מקטגוריות מכשירי השמיעה: בסיס/ביניים/עילית, ולהיווכח ביתרון של רכישת מכשירי שמיעה ממכון אודיולוגי אריה:

 

https://www.leumit.co.il/heb/ServiceSearch/HearingAidCalculator/

 

חשוב לציין:

  •  בדיקת השמיעה לצורך התאמת מכשיר שמיעה נעשית במכוני הסדר לבדיקות שמיעה של לאומית, לאחר הפנייה מרופא. 

  • מכשירי השמיעה ניתנים לתקופת ניסיון - אין טוב ממשמע אוזניים - בואו לנסות את מכשירי השמיעה שלנו, ולהנות מהמקצועיות של הצוות המנוסה של מכון אודיולוגי אריה. 

  • חברי לאומית משלמים את גובה ההשתתפות העצמית בקופה, ומקבלים תמורת התשלום התחייבות, אותה הם מוסרים למכון אודיולוגי אריה.

  • בהתאם לחוזר מנהל רפואה של משרד הבריאות, סעיף 4.5 - ההמלצה המקצועית לעניין רמתם הטכנולוגית של המכשירים תעשה אך ורק על פי שיקולים מקצועיים קליניים של קלינאית התקשורת ובהתאם לצרכיו של המבוטח, רצונו והעדפותיו. ההמלצה (ע"י קלינאית התקשורת שביצעה את בדיקת השמיעה) אינה מחייבת את המבוטח והוא רשאי לרכוש מכשירים ברמה טכנולוגית גבוהה או נמוכה יותר או תצורה אחרת המתאימה לצרכי שמיעתו ללא צורך באישור נוסף מקופת החולים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכשיר שמיעה זעיר מאחורי האוזן
מכשיר שמיעה תוך אוזני בהדפסת תלת מימד
מכשירי שמיעה נטענים עם חיבור לסמרטפון
bottom of page