top of page

מכשירי שמיעה - משרד הביטחון - אגף השיקום

 

מכון אודיולוגי אריה הינו ספק מורשה של משרד הביטחון לצורך התאמת מכשירי שמיעה לזכאיי משהב"ט. 

 

  • זכאי המבקש לקבל מכשיר שמיעה יפנה לרופא המוסמך המחוזי בבקשה לבחינת זכאותו . הרופא המוסמך המחוזי יבדוק את בקשת הזכאי במידה ויאשר את הזכאות, יופנה הזכאי לאבחון והערכה שמיעתית במכון אודיולוגי באחד מבתי החולים הבאים - רמב"ם, איכילוב, אסף הרופא וולפסון, עמם התקשר המשרד בהסכם לביצוע האבחון .

  • הזכאי יפנה למכון האודיולוגי, בצרוף טופס ההפניה ויקבע מועד לאבחון והערכה.

  • הבדיקות במסגרת האבחון יבוצעו במהלך יום אחד וברצף ובסיומן יקבל הזכאי את תוצאות הבדיקות וטופס המלצה לקטגוריה של מכשיר השמיעה המתאים לו.

  • לאחר קבלת ההמלצה יפנה הזכאי למכון אודיולוגי אריה, לצורך התאמת מכשיר שמיעה.

  • בסיום ההתאמה, יש להעביר את טופס המלצת המכון האודיולוגי וטופס התאמת מכשיר השמיעה (הכולל את דגם מכשיר השמיעה שהומלץ) אל המחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום לבחינה, אישור והפקת הפניה למכשיר השמיעה עם קבלת ההפניה, יפנה הזכאי אל מכון אודיולוגי אריה לצורך הזמנת המכשיר.

  • עם קבלת המכשיר, יאשר הזכאי בחתימתו על גבי טופס ההפניה כי קיבל את מכשיר/י השמיעה לשביעות רצונו . 

  • הזכאות למכשיר שמיעה היא בכל 4 שנים. 

 

חשוב לציין:

  • מכשירי השמיעה ניתנים לתקופת ניסיון - אין טוב ממשמע אוזניים - בואו לנסות את מכשירי השמיעה שלנו, ולהנות מהמקצועיות של הצוות המנוסה של מכון אודיולוגי אריה, וממכשירי השמיעה המתקדמים בעולם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכשירי שמיעה נטענים עם חיבור סמרטפון למשרד הביטחון
מכשיר שמיעה בתוך האוזן בהדפסת תלת מימד
bottom of page