top of page
Anchor 4
MOJO LOGO COSELGI.JPG

משפחת מכשירי השמיעה קוסלג'י מוג'ו-Coselgi MOJO

 

Mojo mRIC R D.png
Coselgi BTE.jpg

משפחת מכשירי השמיעה המתקדמת של קוסלג'י בעלת מספר תצורות: RIC ו-BTE נטענים, RIC וBTE עם סוללות, CIC/ITC תוך אוזניים ע"פ מידה אישית. 

למכשירים אופציה לאביזרים נלווים מבית WSA: משדר טלוויזיה, שלט, חיבור לטלפון באמצעות דיבורית+אפליקציה, מיקרופון אישי SOUND ASSIST. 

 

bottom of page